Sadelförmedling

Vi tar emot sadlar för förmedling mot en provisionskostnad om 20% plus moms på försäljningspriset om ej annat överenskoms

Vi skriver avtal om detta